VERKSAMHETS­UTVECKLING

Utifrån mångårig praktisk erfarenhet och med teoretisk kunskap erbjuder jag stöd för hållbar verksamhetsutveckling. Det kan gälla projekt eller befintlig verksamhet. Uppdragen kan till exempel handla om att utveckla strategier och former för gemensamt lärande, att arbeta med jämställdhetsintegrering eller att få planer och dokument att ”bli levande”. I flera uppdrag har jag bidragit med strategiskt stöd till projektledare och strateger, t.ex. i samband med större kompetensutvecklingsinsatser eller i arbete med jämställdhetsintegrering.

Uppdragen kan beröra flera nivåer i ett program eller i en kommun, myndighet eller en enskild organisation. Reflekterande samtal och metoder för kartläggning och analys är några exempel från ”verktygslådan”. Arbetssättet är processtödjande och designas utifrån era behov och förutsättningar.