Forskning

Karin forskar om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Forskningen berör främst praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering, arbetsmiljöarbete och skolutveckling. Centrala frågor är betydelser av könsgörande processer (genus), organisatoriska villkor för lärande i och genom utvecklingsarbetet och samspelet mellan organisatoriska nivåer i politiskt styrda verksamheter.

Böcker

Karin är författare och redaktör i böcker om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Böckerna berör lärande utvärdering/följeforskning, att fånga effekter i projekt och program, arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Utvärdering

Med gedigen praktiskt och teoretisk kunskap om utvärdering, jämställdhet och hållbart utvecklingsarbete tillsammans med värdefull sakkompetens inom utbildning, arbetsmiljö och regional tillväxt utför Karin lärande utvärdering/följeforskning liksom utvärderingar med fokus på långsiktiga resultat och effekter. Karin samarbetar ofta med andra forskare och konsulter.