REDAKTÖRS­ARBETE

Behöver ni hjälp med att hålla ihop processen kring en antologi? Jag hjälper gärna till!

Jag har erfarenhet av redaktörsarbete, som redaktör och redaktörsassistent i antologier, med många författare involverade. Arbetet med böckerna har gett mig goda kontakter med översättare och förlag.

EXEMPEL PÅ REDAKTÖRSUPPDRAG:

  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2009) Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2009) Learning Through Ongoing Evaluation. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2013) Att fånga effekter av program och projekt. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2013) Capturing effects of projekts and programmes. Lund: Studentlitteratur

EXEMPEL PÅ UPPDRAG SOM REDAKTÖRSASSISTENT:

  • Brulin, Göran & Svensson, Lennart (2011) Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur
  • Lakemond, Nicolette & Tell, Fredrik (2016) Öppen innovation – i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur
  • Tell, F.; Berggren, C.; Brusoni, S. & Van de Ven, A. (2017) Managing knowledge integration across boundaries. Oxford University Press