JÄMSTÄLLDHET

Jag erbjuder stöd i arbete med jämställdhetsfrågor. Det kan handla om jämställdhetsintegrering eller jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Uppdragen skräddarsys utifrån era behov och förutsättningar. Jag bidrar gärna i en process som ökar möjligheterna för att era målsättningar blir levande och åtgärderna aktiva så som Diskrimineringslagen föreskriver. Delaktighet, gemensam reflektion och analys kännetecknar en sådan process.

Jag har mångårig praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om förutsättningar för arbete med jämställdhetsintegrering, hur det kan organiseras och genomföras så att jämställdhet integreras och bidrar till verksamhetsförbättring, hälsa, kvalitet, tillväxt – beroende på sammanhang. Exempel på uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), enskilda kommuner, regioner exempelvis Region Västmanland, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna samt myndigheter som Länsstyrelserna, ESF-rådet och Arbetsmiljöverket.

Min lic-avhandling handlar om arbete med jämställdhetsintegrering: Att skapa drivkrafter för lärande och förändring. En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun. 

Jag var expert i ESI-support som innebar stöd till projekt och myndighet (Svenska ESF-rådet) när det gäller de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.