Jämställdhet

Stöd i arbete med jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder

Verksamhets­­utveckling

Processtöd i förändrings- och utvecklingsarbete i projekt och ordinarie verksamhet

Forskning

Interaktiv forskning om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet

Utvärdering

Lärande utvärdering genom följeforskning och effektutvärdering

Vad vi gör

MIRAK ADVISER arbetar med utvärdering, forskning och stöd till hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet.

Forskning

Karin forskar om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Forskningen berör främst praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering, arbetsmiljöarbete och skolutveckling. Centrala frågor är betydelser av könsgörande processer (genus), organisatoriska villkor för lärande i och genom utvecklingsarbetet och samspelet mellan organisatoriska nivåer i politiskt styrda verksamheter.

Böcker

Karin är författare och redaktör i böcker om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Böckerna berör lärande utvärdering/följeforskning, att fånga effekter i projekt och program, arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Utvärdering

Med gedigen praktiskt och teoretisk kunskap om utvärdering, jämställdhet och hållbart utvecklingsarbete tillsammans med värdefull sakkompetens inom utbildning, arbetsmiljö och regional tillväxt utför Karin lärande utvärdering/följeforskning liksom utvärderingar med fokus på långsiktiga resultat och effekter. Karin samarbetar ofta med andra forskare och konsulter.

Om Mirak Adviser

MIRAK ADVISER arbetar med utvärdering, forskning och stöd till hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet. Karin Sjöberg Forssberg som äger och arbetar i företaget är teknologie doktor i teknik och hälsa samt har en filosofie licentiatexamen i arbetslivspedagogik. Som senior konsult har jag betydande erfarenhet av att stödja, utvärdera och forska om förändrings- och utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet.

Arbetet utgår från hemmet i Sala och fritidshuset vid Vättern – en miljö som främjar kreativitet och arbetsro. Tack vare modern teknik och bra kommunikationer ser jag hela Sverige som min arbetsplats.

Drivkrafter för mig är möjligheten att göra skillnad och att bidra till hållbara lösningar på olika samhällsutmaningar. Jag vill bidra till goda arbetsmiljöer där människor lär och utvecklas, till organisations- och verksamhetsutveckling, och mer långsiktigt, till hållbar samhällsutveckling. I ett sådan strävan ser jag jämställdhet för olika grupper av kvinnor och män som en självklar dimension både som mål och medel.

Jag är medlem i Fredrika Bremerförbundet och MIRAK ADVISER stödjer Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

Verksamhetsidé

Jag ser mig som en ”kritisk vän” och vill utmana och hjälpa er att arbeta för det ni önskar uppnå. Jag arbetar processtödjande och eftersträvar samarbeten där gemensamt lärande och delaktighet utgör grunden för hållbarhet i förändrings- och utvecklingsarbetet. Uppdragen skräddarsys utifrån era behov och förutsättningar.

Samarbetspartners

Jag samarbetar ofta och gärna med andra och har ett stort kontaktnät av forskare, konsulter och verksamhetsutvecklare inom olika sakområden och verksamheter vilket ger mig möjlighet att erbjuda skiftande laguppställningar för att tillmötesgå uppdragsgivares specifika behov.