Forskning

Att-skapa-drivkrafter-for-larande-och-forendring-avhandling-COVER01_Sida_1

Mitt forskningsintresse berör främst förutsättningar för hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i politiskt styrda verksamheter, med fokus på organisation. Min lic.avhandling från 2016 handlar om arbete med jämställdhetsintegrering: Att skapa drivkrafter för lärande och förändring. En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun. Studien utgår ifrån ett lärperspektiv som har sin grund i verksamhetsteori. En sammanfattning och studien i sin helhet hittar du här.

Jag fortsätter nu mina forskastudier och är från och med hösten 2017 doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där jag ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Annika Vänje: Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk för kommunal sektor (GAL). Projektet finansieras av AFA Försäkring och pågår 2017-2020. Syftet med projektet är att identifiera organisatoriska villkor och förutsättningar för ledning, styrning och organisering som främjar god organisatorisk och social arbetsmiljö för såväl kvinnor som män.

Projektet har en interaktiv ansats och är ett samarbete mellan två kommuner, Arbetsmiljöverket och oss forskare. Verksamheter i fokus är vård- och omsorgsförvaltningar (hemtjänst) och tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningar. Inom Arbetsmiljöverket är det främst inspektionsinsatser kring Organisatorisk och social arbetsmiljö som fokuseras. Projektet syftar till att skapa lärande inom och mellan de deltagande parterna. Målsättningen är att utveckla såväl praktiskt användbar som teoretiskt intressant kunskap om vilken betydelse kön och genus har i ovanstående verksamheters arbetsmiljöer. Ytterligare en målsättning är att förbättra arbetshälsan och indirekt bidra till verksamhetsutveckling

Bild på Karins bok lärande och skolutveckling

Tidigare forskning:

Mellan 2001 och 2006 deltog jag i ett forskningsprojekt (www.kau.se/pbs) vid Karlstads universitet, ”Förståelseinriktat ledarskap och lärande” (www.pbs.kau.se/FILL_projektet). Satsningen innebar att nätverk av kommuner utvecklade kunskap om skolan som lärande organisation tillsammans med forskare under aktionsforskningsliknade former. Vetenskaplig ledare var Hans-Åke Scherp, Kau.

2008 – 2013 ingick jag i den grupp av forskare (Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Lennart Svensson) som följde regeringens och SKL:s satsning Program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ).

2014 – 2015 ingick jag i forskningsprojektet ”Jämställdhetsintegrering av offentliga verksamheter”, tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Susanne Andersson, Örebro universitet. Projektet som hade en interaktiv ansats genomfördes i samverkan med ett nätverk av kommuner och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet finansierades av VINNOVA.

Kontakt

Karin Sjöberg
 Forssberg
UTVÄRDERING | FORSKNING | UTVECKLING

+46 (0)73-724 90 08
karin@mirakadviser.se
Nybergsgatan 8, 733 36 Sala