• JÄMSTÄLLDHET

  JÄMSTÄLLDHET

  Stöd i arbete med jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder

 • VERKSAMHETSUTVECKLING

  VERKSAMHETS-
  UTVECKLING

  Processtöd i förändrings- och utvecklingsarbete i projekt och ordinarie verksamhet

   

 • FORSKNING

  FORSKNING

  Interaktiv forskning om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet

   

 • UTVÄRDERING

  UTVÄRDERING

  Lärande utvärdering genom följeforskning och effektutvärdering

Vad vi gör

MIRAK ADVISER arbetar med utvärdering, forskning och stöd till hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet.

Forskning

Karin forskar om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Forskningen har främst berört skolutveckling och praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. Som pedagog är frågor som rör lärande i och genom utvecklingsarbetet och hur olika nivåer samspelar i politiskt styrda verksamheter av särskilt intresse.

Läs mer

Böcker

Karin är författare och redaktör i böcker om hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Böckerna berör lärande utvärdering/följeforskning, att fånga effekter i projekt och program, arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Utvärdering

Med gedigen praktisk och teoretisk kunskap om utvärdering, jämställdhet och hållbart utvecklingsarbete tillsammans med värdefull sakkompetens inom utbildning, arbetsliv och regional tillväxt utför Karin lärande utvärdering/följeforskning men även utvärderingar med fokus på resultat och effekter. Karin samarbetar ofta med andra forskare och konsulter.

Läs mer

Om Mirak Adviser

MIRAK ADVISER arbetar med utvärdering, forskning och stöd till hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet.

Jag som arbetar i företaget heter Karin Sjöberg Forssberg. Jag har en fil.lic i arbetslivspedagogik och är senior konsult med stor erfarenhet av att stödja, utvärdera och forska om förändrings- och utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet.

Arbetet utgår från hemmet i Sala och fritidshuset vid Vättern – en miljö som främjar kreativitet och arbetsro. Tack vare modern teknik och bra kommunikationer ser jag hela Sverige som min arbetsplats.

Drivkrafter för mig är möjligheten att göra skillnad och att bidra till hållbara lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Jag vill bidra till att människor lär och utvecklas, till organisations- och verksamhetsutveckling, och mer långsiktigt, till samhällsutveckling. I ett sådan strävan ser jag jämställdhet och mångfald som självklara dimensioner både som mål och medel.

Jag är medlem i Fredrika Bremerförbundet och MIRAK ADVISER stödjer Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

Verksamhetsidé

Jag ser mig som en ”kritisk vän” och vill utmana och hjälpa er att arbeta för det ni önskar uppnå. Jag arbetar processtödjande och eftersträvar samarbeten där gemensamt lärande och delaktighet utgör grunden för hållbarhet i förändrings- och utvecklingsarbetet. Uppdragen skräddarsys utifrån era behov och förutsättningar.

Samarbetspartners

Jag samarbetar ofta och gärna med andra och har ett stort kontaktnät av forskare, konsulter och verksamhetsutvecklare inom olika sakområden och verksamheter vilket ger mig möjlighet att erbjuda skiftande laguppställningar för att tillmötesgå uppdragsgivares specifika behov.

Kontakt

Karin Sjöberg
 Forssberg
UTVÄRDERING | FORSKNING | UTVECKLING

+46 (0)73-724 90 08
karin@mirakadviser.se
Nybergsgatan 8, 733 36 Sala