Utvärdering

effekter

Med gedigen praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om utvärdering, jämställdhet och hållbart utvecklingsarbete tillsammans med värdefull sakkompetens inom utbildning, arbetsliv och regional tillväxt utförs lärande utvärdering/följeforskning men även utvärderingar med fokus på resultat och effekter.

Teoretisk kompetens har bland annat förvärvats genom universitetsutbildningen Lärande utvärdering genom följeforskning. Forskarutbildningen gav värdefulla kunskaper om metodik (såväl kvantitativ som kvalitativ metod) och etik.

Jag är författare och redaktör i Lärande utvärdering genom följeforskning (2009) och Att fånga effekter av program och projekt (2013).

Jag har ett stort nätverk och samarbetar ofta med andra forskare och konsulter.

Kontakt

Karin Sjöberg
 Forssberg
UTVÄRDERING | FORSKNING | UTVECKLING

+46 (0)73-724 90 08
karin@mirakadviser.se
Nybergsgatan 8, 733 36 Sala